Formy pomocy

Istnieje wiele różnych form pomocy dla osób pijących szkodliwie i uzależnionych. Na całym świecie, również w Polsce, trwają dyskusje na temat nowych rozwiązań, metod leczenia. Bardzo duża skuteczność jest osiągana w profesjonalnej pracy psychoterapeutycznej (prowadzonej przez specjalistów terapii uzależnień). W niektórych przypadkach psychoterapia może być wspierana leczeniem farmakologicznym (zawsze w konsultacji z lekarzem).
Nie do przecenienia jest również siła wsparcia, jaką można otrzymać we wspólnocie Anonimowych Alkoholików, którzy dzielą się nawzajem swoim doświadczeniem. W 2014 roku AA w Polsce będzie obchodziło swoje 40-lecie.  (www.aa.org.pl)

 

W ramach programu Alcosfery sukcesywnie będziemy dostarczać informacji o nowych formach wsparcia.
Zaczęliśmy tworzenie listy ośrodków, które w ramach NFZ oferują profesjonalne wsparcie i zadeklarowały chęć udziału w kampanii Alcosfery.

W pierwszej kolejności rekomendujemy placówkę, która współpracuje z nami od początku trwania akcji. Prowadzi ją Anna Muszyńska Kutner - certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień i współuzależnienia, autorka (znanej w każdej placówce odwykowej) książki „Jak zapobiegać nawrotom”. W ośrodku przyjmuje również konsultant kampanii Alcosfery – Anna Prokop (specjalista terapii uzależnień).
 

ZOZ Wola
Poradnia Terapii Uzależnienia i Współuzależnienia od Alkoholu
ul. Mariańska 1
00-144 Warszawa
  

tel. 22 628 37 46

 

Lista innych ośrodków oferujących profesjonalną pomoc

 

(Pełną listę placówek lecznictwa odwykowego z podziałem na województwa znajdą Państwo na stronach Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pod adresem: http://www.parpa.pl/content/category/1/5/10/)

 

Wszystkie poniższe placówki prowadzą programy psychoterapii uzależnienia od alkoholu oraz współuzależnienia i zatrudniają specjalistów psychoterapii uzależnień. Wszystkie przyjmują zarówno kobiety jak i mężczyzn.

W profesjonalnej psychoterapii uzależnień jaką oferują niżej wymienione ośrodki, oprócz diagnozy, leczenia, można nauczyć się wszystkiego, co potrzebne do zmiany życia na bardziej satysfakcjonujące, tak aby trzeźwienie stało się zyskiem, a nie stratą.