Badania,opinie

Problem nadużywania alkoholu przez kobiety rośnie. Zwiększa się zarówno ilość spożycia, jak i liczba pijących kobiet. Również wzorzec picia współczesnej Polki zmienia się i niebezpiecznie upodabnia do męskiego, co oznacza np. wypijanie większej ilości alkoholu w czasie jednego spotkania, spożywanie alkoholu celem upicia się, częstsze picie w miejscach publicznych lub w sytuacjach ryzykownych. Na podstawie trendów można przypuszczać, że liczba kobiet z problemem alkoholowym będzie nadal wzrastać. Jedną z przesłanek są niepokojące wyniki badań, które wskazują, że proporcja pijących alkohol 16-18 letnich dziewcząt w stosunku do chłopców coraz bardziej się zmniejsza. Z problemem uzależnienia niejednokrotnie borykają się również osoby wykształcone, aktywne zawodowo i nieprzystające do stereotypowego wyobrażenia alkoholika. 

 

[Źródło: opracowanie dr Barbary Bętkowskiej-Korpały, na podstawie raportu pt. "Alkohol w Europie" sporządzonego przez Instytut Badań nad Alkoholem (Wielka Brytania, 2006)]