Idea i cele

Idea Kampanii

 

Fundacja First od wielu miesięcy pracowała nad programem społecznym Alcosfery. Picie w biznesklasie, wychodząc z założenia, że jeśli problemu nie widać, nie znaczy to, że go nie ma. Teraz akcja może już wystartować, mając ambicje zmiany społecznego postrzegania problemu alkoholowego i stereotypowego obrazu alkoholika. 

 

 

Cele Kampanii :

 

• Zwrócenie uwagi na specyfikę tzw. HFA czyli wysokofunkcjonujących alkoholików (z ang. High-Functioning Alcoholic)

 

Picie HFA jest bagatelizowane ze względu na pozorny brak konsekwencji. Osoby z tej grupy mimo uzależnienia, osiągają sukcesy zawodowe, cieszą się poważaniem w swoim środowisku, teoretycznie nic nie wskazuje na to, że zmagają się z nałogiem. Niejednokrotnie potrafią zrezygnować na jakiś czas z picia, co umacnia je w przekonaniu, że wszystko jest w porządku.  HFA nieustannie wmawiają sobie i otoczeniu, że sytuacja jest pod kontrolą. Picie w tej grupie jest rzadko poruszanym i słabo uświadomionym w Polsce problemem. Głównie dlatego, że stereotypowe wyobrażenie alkoholika znacznie odbiega od obrazu typowego HFA. 

 

• Zmiana sposobu myślenia (edukacja, informacja) o osobach uzależnionych, podejmujących leczenie

 

Aktualnie osoba pijąca szkodliwie lub czynnie uzależniona „czuje się znacznie lepiej” w naszym społeczeństwie niż osoba podejmująca leczenie. Otwartość na minimalizowanie skutków picia (często dramatycznych) w grupie tzw. wysoko funkcjonujących alkoholików jest dużo większa niż akceptacja ich decyzji o podjęciu leczenia.  Nikogo nie bulwersuje fakt, że na przyjęciu pojawia się na przykład osoba chora na cukrzycę, ale alkoholik w trakcie leczenia budzi wiele emocji, niejednokrotnie zmuszony jest do publicznego uzasadniania swojej decyzji o niepiciu.

 

• Zachęcenie osób w grupie ryzyka do skorzystania z profesjonalnej pomocy (diagnoza, psychoterapia,  leczenie)

 

Pomoc osobom pijącym szkodliwie i uzależnionym w nazwaniu własnego problemu (diagnoza, identyfikacja), zachęcenie do skorzystania z pomocy psychologicznej i ewentualnie podjęcia decyzji o leczeniu.